Đóng

23/05/2017

Trình độ tiểu học

DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 – 11 TUỔI

Bao gồm các trình độ như sau:

– Trình độ I: IA, IB, IC (Thời gian học tối đa: 48 buổi)

– Trình độ II (Thời gian học tối đa: 24 buổi)

– Trình độ III (Thời gian học tối đa: 24 buổi)

– Trình độ IV (Thời gian học tối đa: 24 buổi)

– Trình độ V (Thời gian học tối đa: 32 buổi)

Các phép toán bé học mỗi trình độ sẽ tương ứng với các phép toán trên trường phổ thông và được học bằng phương pháp tính nhẩm giúp bé phát triển khả năng tư duy logic, khả năng biểu đạt ngôn ngữ.

 

Chương trình đào tạo Related